ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ SECOND HOME

Co-Founder
CO - FOUNDER
M&E - ENGINEER
M&E - ENGINEER
CIVIL - ENGINEER
CIVIL ENGINEER
CEO
CEO
3
ACHITECURE
2
ACHITECURE
6
ACCOUNTANT